Betaling van een incompany schrijftraining

Direct nadat we een prijs en aanpak zijn overeengekomen, beginnen wij de training in elkaar te zetten, aangepast aan uw vraag. Het maximum aantal deelnemers voor de prijs die op de site staat is 8 deelnemers. Desgewenst kan de groep groter worden, maar dan komt er wel wat bij de prijs op. 

Annuleren van de online schrijftraining

Annuleert u een schrijftraining in zijn geheel na acceptatie van de offerte en minder dan 4 weken voor aanvang van de training, dan bent u het gehele cursusgeld verschuldigd. Annuleert u meer dan 4 weken voor aanvang van de training, dan bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Afwezigheid of ziekte

Bij afwezigheid of ziekte van een trainer, neemt een andere trainer indien mogelijk de lessen over. We stellen de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Is een deelnemer ziek of afwezig bij een van de lessen, dan is dat voor eigen risico van de opdrachtgever. 

Een afgeronde training

Wie alle lessen heeft bijgewoond en ook alle opdrachten naar behoren heeft ingeleverd, ontvangt na afloop een certificaat/bewijs van deelname en afronding.