Betaling van de online schrijftraining

Direct na aanmelding ontvang je de factuur. Je bent verplicht deze binnen 2 weken en voor aanvang van de training te voldoen. Start de training binnen 1 week nadat je je hebt ingeschreven? Dan mag je al starten voordat je hebt betaald. Wij verwachten je betaling dan uiterlijk 1 week na aanvang van de schrijftraining.

Het minimum aantal deelnemers per training is 4 en het maximum aantal is 6. Een startgarantie geldt zodra er minstens 4 inschrijvingen zijn.

Annuleren van de online schrijftraining

Annuleer je een schrijftraining minimaal 4 weken voor aanvang van de training, dan ontvang je het volledige cursusgeld terug. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang ontvang je 50 procent van het cursusgeld terug. Wie binnen 2 weken voor aanvang van een training annuleert, heeft geen recht op teruggave van het cursusgeld. Dat geldt ook als je besluit om tijdens de training te stoppen.

Afwezigheid of ziekte

Bij afwezigheid of ziekte van een trainer, neemt een andere trainer indien mogelijk de lessen over. We stellen je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Ben je zelf ziek of moet je om een andere reden een les missen, dan is het in principe niet mogelijk de gemiste les in te halen. In overleg kan echter bekeken worden of die mogelijkheid zich toch voordoet in een volgende periode. Neem in zo’n geval zo snel mogelijk contact op met Schrijftrainingen Online.

Een afgeronde training

Heb je alle lessen bijgewoond en ook alle opdrachten naar behoren ingeleverd, dan ontvang je na afloop een bewijs van deelname en afronding.