Perfectioneer je Nederlandse teksten en maak geen fouten meer.

Zekerder van jezelf door betere teksten

In deze training Nederlands Schrijven op niveau NT2 werken we in een klein groepje aan de perfectionering van het geschreven Nederlands. De training richt zich specifiek op anderstaligen die het Nederlands al behoorlijk goed machtig zijn. Dat kan online in de virtual classroom plaatsvinden of fysiek incompany. Veel anderstaligen kennen het: je beheerst de taal prima (ongeveer niveau B2) maar soms sluipen er toch nog fouten in. Bijvoorbeeld in mails of zakelijke rapporten. Misschien gaat het mis met de spelling, of de woordkeuze, of de zinsbouw. Dat wil iedere professional graag voorkomen en daarbij helpt deze training. 

Voor anderstaligen in de organisatie die het Nederlands al prima beheersen (op ongeveer B2-niveau) maar nog niet tot in de perfectie. Echt foutloos Nederlands schrijven lukt nog niet. Dat kan onzeker maken. Daarom kan het goed zijn om in een training nog eens extra stil te staan bij de belangrijkste taalproblemen voor de niet-Nederlandstalige. Waar gaat het vaak mis en wat kun je daaraan doen?

Anderstaligen binnen uw bedrijf of organisatie hebben vermoedelijk al meerdere taalcursussen Nederlands achter de rug. Ze hebben daar de regels wel geleerd en redden zich prima als ze zich erop concentreren, maar het blijft lastig om de regels in het dagelijks werk consequent toe te passen. Daarom wordt er tijdens deze lessen veel geoefend en is er alle gelegenheid om vragen aan de docent voor te leggen. We leggen zo nodig de regels nog eens helder uit en deelnemers schrijven tijdens de lessen kleine tekstjes, zinnen, etc. Hoewel we natuurlijk met elkaar in gesprek zullen zijn, gaat het in de training hoofdzakelijk om schrijven.

Deelnemers weten beter waar het in hun eigen teksten geregeld fout gaat

Deelnemers kunnen snel bij de regels komen als ze die nog eens willen checken

Deelnemers zijn minder onzeker over hun eigen mails en berichten

Deelnemers brengen het geleerde meteen in de praktijk en begrijpen de regels daardoor beterLastige zinsconstructies

Woordvolgorde in hoofdzinnen, bijzinnen en vragen

Woordkeuzeproblemen

Uitdrukkingen

Woordgeslacht en verwijzingen

Kwesties die cursisten zelf inbrengen

We gaan uit van een cursus van 6 dagdelen van 3 uur of online 9 dagdelen van 2 uur. De prijs voor een fysiek dagdeel incompany  van 3 uur is 550 euro voor maximaal 8 deelnemers per groep (bij een grotere groep komt er iets bij de prijs op). Een online dagdeel van 2 uur kost 400 euro bij max 8 deelnemers. Lesmateriaal en voorbereiding/correctie zijn inbegrepen. 

Waarom moet je ons hiervoor hebben?

Omdat we heel veel ervaring hebben met Nederlandse schrijflessen, juist aan hoger opgeleiden en anderstaligen die al vrij ver zijn met hun Nederlands. En omdat we zelf ook veel teksten schrijven, in een heldere een aantrekkelijke stijl. Dat is wat wij onze cursisten ook gaan leren.

grammatica

We zijn gewend aan hoger opgeleide cursisten dus we leggen de grammaticale regels helder en bondig uit.

doelgericht

We leren de cursisten geen dingen waar ze niks aan hebben. De focus ligt op goed Nederlands schrijven.

goede sfeer

We werken met kleine groepen waardoor de sfeer goed is en er veel aandacht is voor elke cursist.

Schrijvers

We zijn zelf gewend veel te schrijven in een aantrekkelijke en heldere stijl. Dus dat is ook wat je bij ons leert.