In deze training Foutloos Nederlands Schrijven werken we in een klein groepje in de virtuele klas aan de perfectionering van het Nederlands. Daarbij richten we ons op de geschreven taal. Want veel anderstaligen kennen het: je beheerst de taal prima (ongeveer niveau B2) maar soms sluipen er toch nog fouten in. Bijvoorbeeld in je mails of zakelijke rapporten. Misschien gaat het mis met de spelling, of de woordkeuze, of de zinsbouw. Dat wil je graag voorkomen en daarbij helpt deze training. 

Voor wie?

Voor anderstaligen die het Nederlands al prima beheersen (op ongeveer B2-niveau) maar nog niet tot in de perfectie. Echt foutloos Nederlands schrijven lukt nog niet. Dat kan onzeker maken. Daarom kan het goed zijn om in een training nog eens extra stil te staan bij de belangrijkste taalproblemen voor de niet-Nederlandstalige. 

Wat gaan we doen in de training Foutloos Nederlands schrijven?

Veel deelnemers hebben vermoedelijk al een of meer cursussen Nederlands gedaan. Ze hebben daar de regels wel geleerd maar het is niet eenvoudig die in het dagelijks gebruik consequent toe te passen. Daarom gaan we veel oefenen tijdens deze online lessen. We leggen zo nodig de regels nog eens helder uit en deelnemers schrijven tijdens de lessen kleine tekstjes, zinnen, etc. Hoewel we in de virtual classroom natuurlijk met elkaar in gesprek zullen zijn, gaat het in de training hoofdzakelijk om schrijven. Na vier lessen is je Nederlands natuurlijk niet ineens perfect maar je komt wel een eind verder. Doordat we juist de kwesties behandelen die vaak voor problemen zorgen.

Wat bereik je met deze training?

 • Je weet beter waar het in jouw eigen teksten vaak fout gaat
 • Je kunt snel bij de regels komen als je die nog eens wilt checken
 • Je bent minder onzeker over je eigen mails en berichten
 • Je brengt het geleerde meteen in de praktijk
 • Daardoor begrijp je de taalregels beter

Wat komt aan bod?

 • Lastige zinsconstructies
 • Woordvolgorde in hoofdzinnen, bijzinnen en vragen
 • Woordkeuzeproblemen
 • Uitdrukkingen
 • Woordgeslacht en verwijzingen
 • Kwesties die cursisten zelf inbrengen
Wanneer wil je starten?

De eerstvolgende startdata zijn:

Woensdag 17 juni (middag)

Maandag 7 september (middag)

Vrijdag 30 oktober (ochtend)

Direct inschrijven

Je kunt je direct inschrijven via ons inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Mail ons.

meer trainingen

Schrijftrainingen Online heeft een gevarieerd aanbod aan schrijftrainingen. Van Een (bedrijfs)journalistiek artikel schrijven tot Naar een aantrekkelijke schrijfstijl