Perfectioneer je Nederlandse teksten en maak geen fouten meer.

Zekerder van jezelf door betere teksten

In deze training Correct Nederlands Schrijven NT2 werken we in een klein groepje in de virtuele klas aan de perfectionering van het Nederlands. Daarbij richten we ons op de geschreven taal. Want veel anderstaligen kennen het: je beheerst de taal prima (ongeveer niveau B2) maar soms sluipen er toch nog fouten in. Bijvoorbeeld in je mails of zakelijke rapporten. Misschien gaat het mis met de spelling, of de woordkeuze, of de zinsbouw. Dat wil je graag voorkomen en daarbij helpt deze training. 

Voor anderstaligen die het Nederlands al prima beheersen (op ongeveer B2-niveau) maar nog niet tot in de perfectie. Echt foutloos Nederlands schrijven lukt nog niet. Dat kan onzeker maken. Daarom kan het goed zijn om in een training nog eens extra stil te staan bij de belangrijkste taalproblemen voor de niet-Nederlandstalige. Waar gaat het vaak mis en wat kun je daaraan doen?

Veel deelnemers hebben vermoedelijk al een of meer cursussen Nederlands gedaan. Ze hebben daar de regels wel geleerd maar het is niet eenvoudig die in het dagelijks gebruik consequent toe te passen. Daarom gaan we veel oefenen tijdens deze online lessen. We leggen zo nodig de regels nog eens helder uit en deelnemers schrijven tijdens de lessen kleine tekstjes, zinnen, etc. Hoewel we in de virtual classroom natuurlijk met elkaar in gesprek zullen zijn, gaat het in de training hoofdzakelijk om schrijven.

Je weet beter waar het in jouw eigen teksten vaak fout gaat

Je kunt snel bij de regels komen als je die nog eens wilt checken

Je bent minder onzeker over je eigen mails en berichten

Je brengt het geleerde meteen in de praktijk

Daardoor begrijp je de taalregels beter


Lastige zinsconstructies

Woordvolgorde in hoofdzinnen, bijzinnen en vragen

Woordkeuzeproblemen

Uitdrukkingen

Woordgeslacht en verwijzingen

Kwesties die cursisten zelf inbrengen

De kosten voor deze cursus bedragen € 847,- incl. btw (700,- excl.) voor 8 lessen van 2 uur + feedback huiswerkopdrachten + lesmateriaal

Waarom moet je ons hiervoor hebben?

Omdat we heel veel ervaring hebben met Nederlandse schrijflessen, juist aan hoger opgeleiden en anderstaligen die al vrij ver zijn met hun Nederlands. En omdat we zelf ook veel teksten schrijven, in een heldere een aantrekkelijke stijl. Dat is wat wij jou ook gaan leren.

grammatica

We zijn gewend aan hoger opgeleide cursisten dus we leggen de grammaticale regels helder en bondig uit.

doelgericht

We leren je geen dingen waar je niks aan hebt. We weten precies wat je nodig hebt om goed Nederlands te kunnen schrijven.

goede sfeer

We werken met hele kleine groepjes van 4-6 mensen waardoor de sfeer goed is en er veel aandacht is voor elke cursist.

Schrijvers

We zijn zelf gewend veel te schrijven in een aantrekkelijke en heldere stijl. Dus dat is ook wat je bij ons leert.

Schrijf je direct in! Of vraag meer informatie aan